Байланыш

Дареги*

Манас/Бөкөнбаев  көч.        Бишкек

Бизге чал/жаз

Тел: + 996 709 139 603

Email : rec55online@gmail.com

Иш убактысы

Бир-Беш 08:00 — 19:00

тактап алуу зарыл