Жаңы сөздөр

Бул каталогдо азыркы учурда 5 сөз бар.
Frontend
бул программанын алдыңкы бөлүгү, б.а. колдонуучулар колдонгон, көрүнүштү аныктаган бөлүгү. Сайттын интерфейси, баскычы (баскычтары) фронт болуп саналат.
Жиберген: Өмүрбек

Астротурфинг
Атайын жалданган адамдар аркылуу жасалма коомдук пикирди жаратуу технологиясы. Алар акча үчүн буйрутма постторду жазышат, эл колдоп атат деген маанайды жаратышат.
Жиберген: Janu

Бастыруучу
Компьютердик оюн, китеп, тиркеме ж.б продуктыларды материалдык жана техникалык жактан каржылап, бастырып чыгарган компания.

Инди-иштетүүчү
(англ. көз карандысыз) бастыруучусуз, өзүнүн чыгармаларын өзү илгерилеткен иштетүүчү студия.
Жиберген: Арстан

Иштетүүчү
Оюн, тиркеме же сайт сыяктуу продуктыларды иштетип чыгаруучу адам же адамдардын тобу


Сөз кошуу