Kadimki Show

8,4 IMDB Score
2009-2017
720 HD
23 мүн
Comedy

Сериал эки достун окуяларын баяндайт: көк үрпөк таан Мордекай жана енот Ригби. Алар шаардык паркта Скипс аттуу кар киши жана дайыма шайыр Попс болуп, сагыз саткан аппарат — Бенсондун жетекчилигинде чогуу иштешет. Ошондой эле бакчада алардын алыс достору дагы иштешет — Масл Мен(Мускулист) жана Бешти Бер(Беш). Мордекай менен Ригби дайыма жумуштан качып, көңүл ачканга аракет кылышат, бирок көбүнчө учурда кылган жоруктары үчүн жооп бериш керек болуп калат. Шаттануу жөнүндө гана ойлонуу менен, достор дайыма, ыңгайсыз деп айтчудай жагдайларга кабыл болушат. Бирок акырында мындай ыңгайсыз абалдан, берилген досторунун жардамы менен алар баары бир арыла алышат.

Kadimki Show

Kadimki Show Episodes

Добавить комментарий

Your email address will not be published.